ZACISKI

Dla masztów nie wyposażonych w fabryczne ciągi komunikacyjne potrzebne są elastyczne i praktyczne rozwiązania dodatkowe. Specjalnie opracowany system mocowania firmy Grabmayr umożliwia również w takich przypadkach bezpieczną pracę na maszcie i w pobliżu poprzecznika. Dostępne dla wszystkich typów profili kątowych systemy zaciskowe wyłapują energię powstającą w czasie spadania i zapewniają korzystny rozkład siły na profil kątowy.  Dzięki dopasowaniu konstrukcji zacisku do wymagań statycznych masztu nie obciążają przy tym jego elementów konstrukcyjnych. Ciąg komunikacyjny poprowadzony przez środek ściany masztu zapewnia również zachowanie wymaganych odległości od części pod napięciem. Dzięki temu możemy dostosować bieg stopni włazowych do specjalnego kształtu i typu konstrukcji danego masztu.


KORZYŚCI I BEZPIECZEŃSTWO

  • Bezproblemowy montaż
  • Zintegrowane spoczniki
  • Brak negatywnych skutków rozszerzalności cieplnej dzięki zastosowaniu jednolitych materiałów zacisków i materiału rodzimego konstrukcji masztu.
  • Opłacalne ekonomicznie rozwiązanie dzięki budowie modułowej.
  • Dzięki zastosowaniu systemów zaciskowych żadne duże siły nie są przenoszone na elementy konstrukcyjne masztu. Nie wymagają dodatkowych obliczeń przy montażu systemu asekuracji na eksploatowanych masztach.
  • Przemieszczenia mechaniczne, rozszerzalność cieplna i drgania konstrukcji masztu nie wpływają na pracę konstrukcji zacisków. Z tego powodu nie występują tu żadne koszty dodatkowe na eliminację ich skutków.
  • System komunikacyjny wraz z zaciskami jest odporny na uszkodzenia atmosferyczne, jak np. od uderzenia pioruna.
  • Zaciski umożliwiają montaż stopni kotwiczących na specjalnie do tego celu przewidzianych elementach konstrukcji masztu.
  • Firma dostarcza także gotowe do montażu kompletne ciągi komunikacyjne dla konkretnego zastosowania wedle życzenia klienta.
Top