STOPNIE KOTWICZĄCE I WYGIĘTE STOPNIE KOTWICZĄCE

SZYBKIE, Wejście na maszt jest konieczne w podczas przeglądów, prac konserwacyjnych, napraw oraz w przypadku uszkodzeń. Przemieszczanie się i przebywanie na miejscu pracy na wysokości stanowi permanentne zagrożenie, które można zmniejszyć jedynie za pomocą odpowiednich środków technicznych. Na początku 1990 roku grupa Austrian Power Grid AG świadoma odpowiedzialności bezpieczeństwa swoich pracowników podjęła działania zmierzające do poszukiwania prostego i wykonalnego rozwiązania w obszarze organizacji bezpieczniej pracy na wysokości. We współpracy z firmą Grabmayr posiadającą wtedy szerokie doświadczenie w budowie masztów i konstrukcji wieżowych powstały pierwsze stopnie kotwiczące VG, które były w kolejnych latach udoskonalane i rozwijane. Stopnie kotwiczące są integralnym elementem konstrukcji masztu. Łączą w sobie optymalną funkcjonalność z subtelnym wyglądem. Stałe odległości między stopniami włazowymi a stopniami kotwiczącymi umożliwiają pracownikowi ergonomiczne przemieszczanie się po konstrukcji masztu do miejsca pracy na wysokości.

Ponieważ na maszty wchodzi się średnio co 7 lat, wbudowany ciąg komunikacyjny powinien zapewniać stały wysoki poziom bezpieczeństwa bez dodatkowych kosztów utrzymania, co ma swoje uzasadnienie ekonomiczne.
Ze względu na użyte materiały i cechy konstrukcyjne cykl okresowych przeglądów stopni kotwiczących firmy Grabmayr może być dłuższy niż 12 miesięcy. Przeglądy wymagane są jedynie wtedy gdy są konieczne i po upływie 12 miesięcy najpóźniej w ramach następnego wejścia na maszt przez uprawnioną osobę.


W Republice Federalnej Niemiec, gdzie stopnie kotwiczące Grabmayr są stosowane już od połowy lat 90-tych, istnieją potwierdzone fakty na ten temat. Stopnie kotwiczące Grambayr są rekomendowane także w regulaminach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy „Einsatz von Steigbolzen und Steigbolzengängen" (BGR 140) (tłum. Zastosowanie stopni włazowych i ciągów komunikacyjnych składających się ze stopni włazowych (BGR 140).

Zapewnienie jakości:
W Austrii natomiast dokonano przeglądu cech funkcjonalnych najstarszych, bo zainstalowanych już ponad 30 lat temu, stopni kotwiczących na masztach Austrian Power Grid AG. W trakcie tego badania przeprowadzono analizę porównawczą własności materiałów starego i nowego stopnia kotwiczącego. Wyniki pokazały, że mimo długiego okresu użytkowania w ekstremalnych upałach i mrozach, używany stopień kotwiczący posiadał takie same własności materiałowe co jego nowy odpowiednik.
Specjalny skład chemiczny materiału rodzimego w połączeniu z odpowiednim procesem wyżarzania pozwala wytworzyć długotrwały, funkcjonalny i odporny na starzenie komponent bezpieczeństwa, który nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów utrzymania.

DEFINICJA PRODUKTU

Stopnie kotwiczące Grabmayr sa jedynymi w swoim rodzaju stałymi punktami kotwiczącymi mocowanymi do pionowych lub prawie pionowych elementów konstrukcyjnych pełniących jednocześnie funkcję stopni włazowych o profilu okrągłym łączących funkcję urządzenia bezpieczeństwa. W zagięte końce zakłada się linę asekuracyjną, dzięki czemu pracownik przemieszczając się po konstrukcji wykorzystuje stopnie jako punkty kotwiczące. Podczas przemieszczania się po konstrukcji należy stosować odpowiedni system asekuracji dla bezpieczeństwa pracownika.

Zagięte stopnie kotwiczące ze względu na specjalną budowę są stosowane np. na masztach centralnych magistrali komunikacyjnych Deutsche Bahn.

Stopnie asekuracyjne Grabmayr M20 i M24 zostały sprawdzone przez TÜV Austria na zgodność z normą EN 795:2012. Program badania został przy tym specjalnie dopasowany pod kątem przeznaczenia produktu. Stopnie kotwiczące Grabmayr tworzą osobną grupę produktową.


KORZYŚCI I BEZPIECZEŃSTWO

Korzyści dla użytkownika

 • Prosta obsługa
 • Jeden przelotowy system asekuracyjny do miejsca pracy na wysokości.
 • Gotowe do użycia w każdej chwili, niezależnie od pogody
 • Bezproblemowy montaż
 • Optymalnie zabezpieczona swoboda ruchu na maszcie
 • Stopnie kotwiczące zapewniają możliwość prostej i szybkiej akcji ratunkowej z dowolnego miejsca konstrukcji
 • Zawsze ta sama funkcjonująca, sprawdzona koncepcja ratunkowa
 • Dobra ocena bezpieczeństwa i funkcjonalności wbudowanych elementów przez osobę wchodzącą po konstrukcji
 • Stopnie kotwiczące Grabmayr można stosować niezależnie od używanego sprzętu ochrony osobistej. Dzięki temu elementy wyposażenia osobistego można wybierać dowolnie. Dzięki testowi przeprowadzonemu przez akredytowane centrum testowe można również łączyć preferowane komponenty w system
 • Sprawdzone przejście na poziom poprzecznika bez konieczności zmiany techniki wchodzenia
 • Ergonomiczne przemieszczanie się do miejsca pracy na wysokości
 • Wolne od wad i ciągle ta sama niezawodność działania stopni kotwiczących Grabmayr w każdych warunkach pogodowych - dla indywidualnego pracownika, a w sytuacjach awaryjnych także dla ratownika
 • Środki ochrony indywidualnej można po zakończeniu pracy odpiąć i przechowywać zgodnie z przepisami
 • Podczas akcji ratunkowej punkt zakotwiczenia jest jednocześnie punktem ewakuacji
 • Gwarantowana odporność na starzenie

Korzyści dla technologa

 • Optymalne doradztwo producenta
 • Elastyczne podstawy planowania
 • Rozwiązania dla wszystkich typów masztów i portali
 • Planowanie bezpieczeństwa przez producenta na miejscu pracy

Korzyści dla kupującego

 • Optymalne korzyści ekonomiczne przy maksymalnym bezpieczeństwie dla użytkownika
 • Możliwość wydłużenia ciągu komunikacyjnego dzięki modułowej budowie dla wszystkich typów masztów
 • Stopnie kotwiczące Grabmayr i ich elementy należy traktować jako część konstrukcji masztu, dlatego posiadają one żywotność równą żywotności masztu. Przemieszczenia mechaniczne, rozszerzalność cieplna i drgania konstrukcji masztu nie wpływają na pracę konstrukcji stopni kotwiczących. Z tego powodu nie występują tu żadne koszty dodatkowe na eliminację ich skutków.
 • Spełniają wszystkie przedmiotowe normy stowarzyszeń zawodowych i ubezpieczycieli
Top