Polityka prywatności


Podstawa prawna

1.1 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE, ustawa o ochronie danych z 2000 r. oraz ustawa o zmianie ustawy o ochronie danych z 2018 r. służą prawu do ochrony danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie przepisów prawa (DSGVO, DSG 2018, TKG 2003).

2. informacje podstawowe

2.1 Osobą odpowiedzialną jest

Sabine Grabmayr
Singerstrasse 1  
3192 Hohenberg
office@grabmayr.com

2.2 Szczególnie zależy nam na ochronie i bezpieczeństwie wszystkich danych osobowych, które nam Państwo powierzają. W tym dokumencie dowiedzą się Państwo więcej o tym, jak wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

3 Cel, podstawa prawna, okres przechowywania i odbiorcy danych

3.1 Zebrane dane osobowe są nam potrzebne do realizacji umowy, wystawiania rachunków, dochodzenia roszczeń umownych, obsługi klienta i celów reklamowych. W tym celu dane są gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane.

3.2 Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest z jednej strony wykonanie umowy, uzasadnione interesy, wypełnienie naszych zobowiązań prawnych lub umownych, a z drugiej strony Państwa zgoda (np. formularz kontaktowy, newsletter, pliki cookie). Nieprzekazanie tych danych może mieć różne konsekwencje.

3.3 Przetwarzamy Państwa dane osobowe, o ile jest to konieczne, przez cały okres trwania stosunku handlowego (od rozpoczęcia, przetwarzania aż do zakończenia umowy), jak również poza nim zgodnie z prawnymi obowiązkami przechowywania i dokumentowania, które wynikają m.in. z Unternehmensgesetzbuch (UGB), Bundesabgabenordnung (BAO), jak również do zakończenia ewentualnego sporu prawnego, ciągłych okresów gwarancji i rękojmi itp.

3.5 W ramach obsługi naszych stron internetowych zlecamy dostawcom oprogramowania i agencjom, które w ramach swojej działalności mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, o ile dane te są im potrzebne do wykonania swoich usług. Zobowiązały się one do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. Umowy dotyczące realizacji zamówienia zostały zawarte zgodnie z art. 28 DSGVO. Bardziej szczegółowe informacje na temat zleconych przez nas procesorów zamówień można uzyskać pod adresem office@g-g-stahlbau.at.

4. formularz kontaktowy

4.1 Twoje informacje, w tym dane osobowe z naszego formularza kontaktowego, zostaną przesłane do nas za pośrednictwem naszego własnego serwera pocztowego w celu przetworzenia Twojego zapytania, przetworzone i przechowywane przez nas. Dane te nie będą gromadzone ani przekazywane bez Państwa zgody. Bez tych danych nie możemy przetwarzać Państwa zapytań.

4.2 Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych § 96 ust. 3 TKG i art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) DSGVO.

5 Pliki cookie, inne narzędzia śledzące i analizy sieciowe [w przypadku korzystania z narzędzi analizy sieciowej, takich jak Google Analytics, eTracker itp.]

5.1 Pliki cookie, inne technologie śledzenia, jak również funkcje usługi analizy stron internetowych (Google Analytics) mogą być wykorzystywane na naszej platformie internetowej na różne sposoby. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika i analizę korzystania z naszych stron internetowych. Wygenerowane w ten sposób informacje są przesyłane na serwer dostawcy i tam przechowywane. Są one wykorzystywane, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika, bardziej efektywną i bezpieczniejszą. Ponadto pliki cookie są wykorzystywane do pomiaru częstotliwości odwiedzin strony oraz do ogólnej nawigacji.

5.2 Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie przez nas plików cookie. Możesz odmówić akceptacji plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji producenta przeglądarki. Jeśli zdecydują się Państwo na odrzucenie niektórych technicznych i/lub funkcjonalnych plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona. Niektóre pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia.

5.3 Zawarliśmy z dostawcą odpowiednią umowę dotyczącą zleconego przetwarzania danych. Zobowiązały się one do przestrzegania wobec nas obowiązujących przepisów o ochronie danych. Więcej informacji o zleconych przez nas procesorach zamówień można uzyskać pod adresem office@g-g-stahlbau.at.

5.4 Adres IP użytkownika jest rejestrowany, ale natychmiast pseudonimizowany (np. poprzez usunięcie ostatnich 8 bitów). Oznacza to, że możliwa jest tylko przybliżona lokalizacja.

5.5 Stosunki z dostawcą usług analizy internetowej opierają się na standardowych klauzulach umownych.

5.6 Przetwarzanie danych opiera się na przepisach prawnych § 96 Abs 3 TKG i art. 6 DSGVO (w szczególności na zgodzie). Ponieważ prywatność naszych użytkowników jest dla nas ważna, dane użytkowników są pseudonimizowane.


Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Top